JUDr. RIEDL

JUDr. RIEDL

JUDr. Ladislav RIEDL

JUDr. Ladislav RIEDL

Vitajte na našej webovej stránke

Zaslúžite si najlepšie výsledky!

My sa o to postaráme.

O nás

Sme advokátska kancelária so sídlom v Prešove založená v roku 2016. Zaoberáme sa v prevažnej miere sporovou agendou, čo zahŕňa zastupovanie klientov pred súdmi SR, pripadne inými orgánmi štátnej správy.

Všetky písomné úkony vybavujeme

výhradne
elektronicky.

+421 917 161 328

Naša špecializácia

Poskytujeme právne služby v týchto oblastiach práva:

1.

Ochrana
spotrebiteľov

 • Vymáhanie sumy zaplatenej veriteľovi nad podkytnutú istinu
 • Zamedzenie zrážok zo mzdy, kedy je na toto zrážanie vyzvaný zamestnávateľ veriteľom
2.

Zastavenie
dražby obydlia

 • V prípade začatia výkonu záložného práva, zastavenie takejto dražby s pokračovaním splácania dlžnej sumy
3.

Zmluvy o prevode nehnuteľností

 • Vypracovanie Zmluvy o prevode nehnuteľnosti (kúpnej, darovacej, atď.)
 • Autorizácia tejto zmluvy, bez nutnosti overenia podpisov strán notárom
 • Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti
4.

Zakladanie
s.r.o.

 • Vypracovanie listín potrebných pre založenie spoločnosti s ručením obmedzeným
 • Podanie návrhu okresnému úradu – živnostenskému odboru aj okresnému súdu – obchodnému registru
 • Elektronickým podaním klient ušetrí 50 % na súdnom poplatku
5.

Vymáhanie
pohľadávok

 • Podávanie žalôb formou upomínacieho konania
 • Po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej iniciujeme exekučné konanie, pričom na tento úkon nie je potrebné navštíviť exekútora – podanie sa spisuje výhradne elektronicky

Potrebujete právnu pomoc?

Využite naše služby a kontaktujte nás.

Skúsenosti našich klientov

JUDr. Ladislav Riedl

nar. v roku 1987 absolvoval magisterské (2011) aj rigorózne (2017) štúdium práva na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Prax vykonával v období rokov 2012-2016 v Advokátskej kancelárii JUDr. Igora Šafranka.

Aktívne ovláda anglický jazyk.

JUDr. Ladislav Riedl

nar. v roku 1987 absolvoval magisterské (2011) aj rigorózne (2017) štúdium práva na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Prax vykonával v období rokov 2012-2016 v Advokátskej kancelárii JUDr. Igora Šafranka.

Aktívne ovláda anglicky jazyk.

Kontakt

Ak potrebujete konzultáciu alebo dohodnúť stretnutie, napíšte nám správu, zatelefonujte alebo nás navštívte osobne.

   

  JUDr. Ladislav Riedl, advokát

  Telefón

  +421 917 161 328

  E-mail

  riedl@advokatriedl.sk

  Adresa

  Slovenská 46, 080 01 Prešov

  © 2018 JUDr. Ladislav RIEDL  |  Všetky práva vyhradené

  JUDr. Ladislav Riedl, advokát

  Telefón

  +421 917 161 328

  E-mail

  riedl@advokatriedl.sk

  Adresa

  Slovenská 46, 080 01 Prešov

  © 2020 JUDr. Ladislav RIEDL  |  Všetky práva vyhradené